Text/HTML

CONEIX LA CIRURGIA ORTOGNÀTICA


 
Classe II  i III esquelètiques

Quan la mandíbula no ha crescut prou queda en una posició retruida respecte al maxil·lar (Classe II). En alguns casos pot associar-se a apnea del son i es corregeix mitjançant un avanç del maxil·lar i la mandíbula per a augmentar la via aèria.

El cas contrari (Classe III o prognatisme) pot ser degut a un creixement excessiu de la mandíbula, a un dèficit a nivell del maxil·lar o una combinació de tots dos. En aquest cas la mandíbula se situa en una posició més avançada. Aquesta maloclusió pot provocar un trastorn en l'articulació temporomandibular.

Text/HTMLText/HTML

 

Text/HTML

Cara llarga

Si els maxil·lars creixen massa en el pla vertical es produeix un desequilibri en el terç inferior facial respecte a la resta de la cara.

Cara curta

Quan el creixement és insuficient es tradueix en una cara més quadrada i habitualment les dents no es veuen.

Somriure gingival

Un excés vertical del maxil•lar produeix una exposició de les genives en repòs que augmenten al somriure. Podem tractar-ho mitjançant la realització d'una cirurgia a nivell del maxil•lar per reduir l'excés vertical i millorar el seu somriure.

Mossegada oberta

Es produeix quan les dents del maxil·lar no contacten amb els de la mandíbula. Sol ser més freqüent a nivell anterior en els incisius i pot estar relacionat amb un hàbit lingual i es corregeix mitjançant una cirurgia en la qual segmentem el maxil•lar superior pera que ocluixi correctament amb la mandíbula.

 

Mossegada creuada

Quan el paladar és estret es produeix una maloclusió entre les dents del maxil•lar i de la mandíbula que no només té un efecte disfuncional en la mossegada sinó que es fa manifest al somriure. Mitjançant la SARPE (expansió ràpida palatina assistida quirúrgicament) es pot normalitzar la mossegada en casos en què la discrepància no sigui possible corregir únicament amb ortodòncia.

 

Asimetria facial

Si un costat de la mandíbula ha crescut més que l'altre es produeix una desviació del mentó i les dents no oclueixen correctament. La cirurgia ortognàtica no només permet millorar l'oclusió, sinó també aconseguir una simetria i harmonització facial.

 

Mentoplàstia

El perfil i la simetria de la cara poden estar alterats per un mentó prominent, deficient o desviat. Mitjançant una mentoplàstia es pot afinar el mentó d'una dona amb una barbeta prominent o donar un aspecte més varonil a un pacient amb una mandíbula retruida.

 

 

 

Surgery First

En alguns pacients es pot realitzar la cirurgia ortognàtica primer i posteriorment el tractament ortodòntic. Aquest nou protocol permet reduir el temps total del tractament i aconseguir un resultat funcional i estètic molt més ràpid.Avanç Mandibular

 

Mentoplàstia

 

Avanç Maxil·lar

 

Cirurgia Bimaxil·lar

 

 


GNATION Centro de Cirugía Maxilofacial

Casanova 101, pral. 1ª

08011 - Barcelona

Tel. +34 93 453 79 65 Fax +34 93 451 44 80

info@joseprubio.com

 

CONTACTE


INSTITUT PEDIÀTRIC SANT JOAN DE DÉU

Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

Tel. 93 600 97 83  Fax. 93 600 97 84

institutpediatric@hsjdbcn.org